Regisztráció

Jelenleg üres a bevásárlókosár.

Vásárlás folytatása

Rólunk

 


Alapvető célkitűzéseink és motivációink, hogy felszínre hozzuk a lappangó, szunnyadó értékeket; nyilvánosságot biztosítani rejtett, adott esetben zárolt anyagoknak; fórumot biztosítani új kutatási eredményeknek; eddig nem ismert szövegeket hozzáférhetővé tenni magyar nyelven; felkutatni a tehetségeket. Mindezt elsősorban a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értelmezett társadalomtudomány körében. Szerzőink között ott szerepelnek a magyar tudomány és közélet elismert személyiségei; külföldi szerzőnk többek között Pierre Bourdieu, Peter Burke, Manuel Castells, Ralf Dahrendorf, Norbert Elias, Benjamin M. Friedman, Erich Fromm, Anthony Giddens, Pierre Nora, Pierre Rosanvallon, Tzvetan Todorov, Immanuel Wallerstein.

Politikus-életrajzaink, díjnyertes ismeretterjesztő sorozatunk kötetei, forráskiadványaink, nagymonográfiáink és kézikönyveink széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket. Megalapításunk óta összesen 350 művet jelentettünk meg. A kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány, illetve a kiadó gárdája tehát méltán lehet büszke e húszéves történetre. E viszonylag rövid idő alatt ismertté és elismertté vált a kiadó.
Nehéz volt az elmúlt öt év, de ami nem öl meg, megerősít – látjuk, hogy merre megy az utunk, hogyan tudjuk folytatni elkötelezett munkánkat. Úgy látjuk, hogy az öt évvel ezelőtt behangolt váltás sikerrel járt – alapjaink megerősödtek, küldetésünk nem változott, ugyanakkor a hangsúlyváltások sikeresek voltak anélkül, hogy a magas szakmai-tudományos színvonalból engedtünk volna. Ehhez mindenekelőtt felkészült, elkötelezett szakembergárdára volt szükség, akár a húsz éve velünk dolgozó kollégáról, akár új munkakapcsolatról van szó.

Ha lehet, a mai társadalmi-politikai környezetben még fontosabbnak tartjuk súlyos társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek közlését. Továbbra is fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozása a célunk, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, a megrázkódtatások feldolgozásához.

A legfontosabbnak azt tartanánk azonban, hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül nem csak a szakmai közönséghez, de a véleményformáló értelmiség mellett a fiatal olvasókhoz is eljussanak a kiadványaink. Valljuk be, jelenlegi feladataink között ez a legnehezebb. A fiatal értelmiségiek a jövő döntéshozói, és a közéleti elkötelezettséget vállalók számára felbecsülhetetlen értékkel bírnak kiadványaink, ám a hazai könyvpiac sajátosságai és a kiadó helyzete nehezíti a folyamatot. A közösségi médiumok kihasználása és az e-könyvek piaca olyan utak, amelyeken elindultunk, ám az útnak még csak az elején járunk.

Ahhoz, hogy utunkat céljaink elérésében töretlenül folytathassuk, és az új csatornák és eszközök megtalálásához húsz év után újra kérjük eddigi és új partnereink támogatását!

Dr. Schneider Márta
(ügyvezető igazgató)”Nem lehet nem szeretni”


Húszéves közhely, hogy könyvet kiadni mindenki tud, eladni művészet. Ám eljuttatni éppen ahhoz az olvasóhoz, akit érint, vajon mi a csuda, ha nem művészet az is? Amit a Napvilág Kiadó tesz, éppen erről a megvalósított összetettségről üzen szakmának és olvasónak – a könyvkiadás művészetéről. Arról, amiért nem lehet nem szeretni.

Gondolkodni, beszélni, elmélkedni a lényeg lényegéről, persze, könyvemberként is mindig lehet. Írt is erről novellát egy magyar író, Heltai: amit (végül) megteszel – hogy fokozzam, amit végül megtehetsz –, az a legtöbbször mindig valami más.
A mi szakmai életünk minden mozzanata a legnagyobb nyilvánosság előtt zajlik. Napi újság vagyunk, amelyben a tegnapi hír is friss, ha hatásosan adagolja az őrületet. És, ha jól csináljuk, azok is maradunk: napi újság. A könyv életre szóló újság marad. Mi, könyvesek, előkapirgáljuk azt a tudást, amiről a korábbiaknak fogalmuk sem lehetett.

Húsz év egy kiadó életében manapság nagyon sok, és lehet, hogy az elmúlt öt évet sokszor érezzük többnek. De ez alkalomból visszanézve a kiadó húsz évének megvalósult programját, alig-alig találtam olyan könyvet, amely ne hiányozna ma is, ha történetesen nem hozza napvilágra a Napvilág. Szellemi értékeink bányavilága kincsesbánya is, akkor, ha megvannak azok az értő, elszánt és teremteni képes kutatók, akik a sejthető értékből valóságos, létező értéket teremtenek. Műhely nélkül ez nem megy. A Napvilág Kiadónál az érték szakértők műhelyébe kerül, onnan pedig ismét azokba a fejekbe, amelyekben újabb bányák kincsei teremtődnek. Táplálják munkatársai és olvasói a Napvilágot!

Kőrössi P. József

 


A Napvilág Kiadó következő tizenöt éve (2010- )


A Napvilág Kiadó tizenöt éves történetére méltán lehet büszke a kiadót létrehozó Politikatörténeti Alapítvány és a kiadó munkatársi gárdája egyaránt. E viszonylag rövid idő  alatt ismertté és elismertté vált a Kiadó. Ahhoz azonban, hogy egy következő kerek évfordulóról megemlékezhessünk, mindenképpen végig kell gondolnunk: mi az, amit meg kell őriznünk  hagyományaink közül és mi az, ahol érdemes irányt váltani, módosítani a hangsúlyokon.

A Kiadó alapküldetése nem változhat és nem is változik. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az eddigi magas szakmai-tudományos színvonal fenntartásában, az igényes könyvek megjelentetésében. Alapfeladatunknak tekintettük és tekintjük továbbra is a társadalmi problémák bemutatását, a XX. század történetének kritikus feldolgozását és a jelenkortörténet-kutatás eredményeinek bemutatását.

A tizenöt éves évforduló jó alkalom arra, hogy végiggondoljuk, kik az olvasóink most és kiket szeretnénk olvasóink között látni a jövőben. Ezen a területen mindenképpen tágítanánk a hatókörünket. Szeretnénk, ha a szakmai közönség, a társadalomtudományi értelmiség, a hazai véleményformálók mellett rendszeres olvasónkká válna egy szélesebb olvasóközönség, nagy felkiáltójellel: a fiatalok, fiatal értelmiségiek, a jövő döntéshozói és a közéleti elkötelezettséget vállalók.

Úgy gondoljuk, az elkövetkező évek döntéseiben és témaválasztásaiban is ennek a célkitűzésnek kell megfelelnünk. A Kiadó tematikájában szeretnénk megerősíteni az európai gondolat megjelenését, az uniós szintű társadalmi problémákat. A mindennapok részévé  szeretnénk tenni a társadalomtudományi problémák európai kontextusban kezelését, amelyet kiadói profilunkban is képviselni fogunk a jövőben.

Fontos feladatunk a reális nemzeti önismeret mélyítése, szolgálata. A magyar társadalom talán legtöbb egyéni traumát magában hordozó évszázadának olyan történelmi és művelődéstörténeti feldolgozására teszünk kísérletet az elkövetkező években, amely a társadalom különböző rétegei számára közös platformot teremthet a történelmi és társadalmi folyamatok megértéséhez, feldolgozásához.

A következő évek mottójának tekinthetjük a nyitottságot és az együttműködési szándékot. Ennek szellemében nyitni kívánunk az új megjelenési eszközök, értékesítési formák felé. Hangsúlyosabbá tesszük a kiadói jelenlétet a közösségi médiumokban, interaktív honlapot szeretnénk és elérni könyveink fokozott jelenlétét az e-book piacon.

Keressük az olyan szellemi műhelyeket, akiktől nem idegen a Napvilág Kiadó szellemisége, folyamatos párbeszédre törekszünk a társadalomtudományok iránt érdeklődő vagy azt művelő értelmiséggel, döntéshozókkal.

Nyitott, befogadó, minőségi  könyvműhelyként szeretnénk működni a következő tizenöt évben. Ehhez kérjük eddigi és új partnereink támogatását!


Folyóiratunk


Sorozataink mellett közreműködünk a Múltunk folyóirat megjelentetésében is, amely a modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat. Rendszeresen közzétesz újonnan feltárt értékes, korjelző dokumentumokat, továbbá helyet ad társadalom- és eszmetörténeti jellegű írásoknak is.

Honlapja: www.multunk.hu