500 Ft-os könyveink

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 124 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Eörsi László

  “Megbombáztuk Kaposvárt”

  Eörsi László tanulmánya két részből áll. Az első rész a kaposvári színház küzdelméről szól a kádári–aczéli kultúrpolitika idején. A Kádár-rendszer idején a kaposvári Csiky Gergely Színház bizonyult a legnagyobb hatású magyar színháznak fiatal rendezők (Zsámbék ...

  Eredeti ár: 2900 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 82%
 • Rév Ilona

  A Bauhaustól az üvegpiramisig

  E munkában korunk építészetének útvesztőjében szeretnénk némi tájékozódást nyújtani, térben és időben igazodva Breuer Marcel pályájához. Ez a pálya 1260-ban indult Weimarban és Amerikában ért véget 1981-ben bekövetkezett halálával. Hatása tanítványai munkásságába ...

  Eredeti ár: 1850 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 72%
 • Johancsik János

  A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

  A franciaországi pártok működését elemző munka a történeti előzmények taglalásával indítja gondolatmenetét. Bemutatja, hogyan jöttek létre a századfordulóra a különböző politikai irányzatokból ideológiával, programmal, szervezeti felépítéssel rendelkező pártok, és mi ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%
 • Gáll Ernő

  A felelősség új határai

  \"A felelősség dicséretét is kifejező lépések a XXI. század etikai előkészítéséhez tartoznak. Ami a jövőbe mutató felelősségteljes cselekvést illeti, ez elképzelhetetlen az előretekintő mérlegelés, bizonyos garanciák kiépítése, az érdekeltekkel való előzetes egyezteté ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%
 • Wéber Attila

  A FIDESZ-jelenség

  A kötet végigkíséri az alakulásakor generációs pártként fellépő, a magyar viszonyok között szokatlan szellemiséget képviselő FIDESZ útját nem csupán a kezdetektől, hanem a \"gyökerektől\", az alapító atyák nyolcvanas évekbeli tevékenységétől, az alapításon, a parlamen ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%
 • A főváros élén

  1873-ban Pest Buda és Óbuda egyesítésével jött létre Magyarország fővárosa, Budapest. A főváros önkormányzatot kapott, aminek mai szemmel szokatlan módon, két vezetője volt. A kormány emberét főpolgármesternek, a választókét polgármesternek hívták. Különös kettősség, ...

  Eredeti ár: 3500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 85%
 • Bíró Dávid

  A globális felmelegedés politikatörténete

  A Földet a világűrből megpillantó űrhajósok beszámolói szerint szinte misztikus élmény planétánk ragyogó szépségét a világűrből szemlélni. A kozmoszból nézve bolygónk nemcsak hogy nyüzsög az élettől, hanem önmaga is saját erejéből létező élőlénynek tűnik. A je ...

  Eredeti ár: 1400 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 64%
 • Ormos Mária

  A katedrától a halálsorig

  E könyv főszereplője, a szociáldemokrata Ágoston Péter élete három, egymással többnyire összefonódó szálon pereg le az Olvasó előtt. Az egyik szál a tudós tevékenysége a jogtudományi tanulmányoktól a történeti és közéleti problémákat taglaló munkákig. A másik a polit ...

  Eredeti ár: 3800 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 86%
 • Huszár Ákos

  A kritikai elmélet rekonstrukciója

  A kritikai elmélet mindig sajátos helyet foglalt el a társadalomtudományi diszciplínák között. Kiinduló kérdései, illetve kutatási gyakorlata nehezen illeszthető be a hagyományos tudományos szakágak közé. Egyfelől a filozófiai diszciplínához kapcsolódva az a törekvése, hogy ...

  Eredeti ár: 2100 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 76%
 • A látható kéz

  Vajon lehet-e még újat mondani négy évtized távlatából 1968-ról? Túl lehet-e lépni a puszta nosztalgiázáson, az egykori események felidézésén? E kötet tanulmányainak szerzői úgy gondolják, hogy 1968 szimbolikus év, a 20. század egyik kulturális értelemben legmozgalmasabb id ...

  Eredeti ár: 3100 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 83%
 • Hajdu Nóra

  A lobbijelenség

  A lobbijelenség kifejezés talányossága ellenére épp azt a sokszínűséget ragadja meg, amely a lobbi(zás)t mint érdekérvényesítő tevékenységet és sajátos politikai cselekvést jellemzi. Természetes jelenség, hogy érdekeinket érvényre juttatni kapcsolataink útján lehet. A kap ...

  500 Ft
 • A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956

  Az elmúlt évtizedekben rendre-másra napvilágot láttak az 1944-1948 és az 1956-1989 közötti években hozott párthatározatokból válogatást közlő forráskiadványok. Jelen kötet feladata e sorozatot kronológiai értelemben teljessé tenni. A kiadvány forrásbázisa az MDP országos v ...

  500 Ft
 • Briggs Asa, Peter Burke

  A média társadalomtörténete

  A média, amely hosszú idő óta egyre jobban uralja és befolyásolja világunkat és világnézetünket, igen hétköznapi fogalomnak tűnik. A történet azonban sokkal régebben kezdődött, valahol a „Guttenberg-galaxisnál”, sőt, jóval azelőtt, mielőtt feltalálták a könyvnyomtatás ...

  Eredeti ár: 3450 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 85%
 • Miskolczy Ambrus

  A modern magyar demokratikus kultúra “eredeti jellegzetességeiről” 1790-1849

  A modern demokratikus kultúra a világi megváltás kultúrája; évezredes fejlődés állomása. „Nyugaton – írja Francis Fukuyama – a kereszténység először kialakította az emberi méltóság egyetemességének elvét, ezt a felvilágosodás az égből lehozta és az egyetemes emberi ...

  Eredeti ár: 1900 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 73%
 • Papp István

  A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig

  A népi kollégiumok kapcsán az olvasók többségének a „Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják” kezdetű dal jut az eszébe. Esetleg felidéződhetnek a Fényes szelek című, nagy sikerű film kockái. E kötet szerzője arra vállalkozott, hogy feltárja a mozgalom 1945 előtti fo ...

  Eredeti ár: 2500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 80%