Kiadványaink

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 388 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Eörsi László

  “Megbombáztuk Kaposvárt”

  Eörsi László tanulmánya két részből áll. Az első rész a kaposvári színház küzdelméről szól a kádári–aczéli kultúrpolitika idején. A Kádár-rendszer idején a kaposvári Csiky Gergely Színház bizonyult a legnagyobb hatású magyar színháznak fiatal rendezők (Zsámbék ...

  Eredeti ár: 2900 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 82%
 • “Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…”

    A kötet sajnos már nem kapható.   A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár gyűjteményéből származó válogatás - eltérően a korábban született 1956-os dokumentumközlésektől - azokat az 1956 októbere és 1957 márciusa között keletkezett röpirat- és aprónyomtat ...

  2800 Ft
  Elfogyott
 • Konok Péter

  “…a kommunizmus gyermekbetegsége”?

  Heves viták a Kommunista Internacionáléban… milliós vadsztrájkok az Egyesült Államokban… modern Robin Hoodok Németországban – a 20. század első felében. Barikádok Párizs utcáin… anarchista zavargások Londonban… több százezres demonstrációk a globalizáció és a hábor ...

  1900 Ft
  Elfogyott
 • + – 30

            „Legalább három oka van annak, hogy az olvasó esszégyűjteményt tart a kezében. Az első: mert ez a legalkalmasabb módja annak, hogy a gondolatokat szabadon, de ne fegyelmezetlenül fogalmazzuk meg. A második: az esszé – mint azt Theodor ...

  Eredeti ár: 3500 Ft Kedvezményes ár: 2800 Ft Megtakarítás: 20%
 • Feitl István

  15 év

  A kötet áttekinti a Magyar Szocialista Párt tizenöt éves történelmét, amelyet egy részletes kronológiával egészít ki. ...

  Eredeti ár: 1800 Ft Kedvezményes ár: 1440 Ft Megtakarítás: 20%
 • 1916 – A fordulat éve?

  A 20. század első évtizedei legalább annyira szóltak az útkeresésről és ezzel magának a liberalizmusnak az átalakulásáról, mint a boldog békeidők nyugalmáról. Az első világháború részben felgyorsította mindezt, de a modernitás Janus-arca is hamar megmutatkozott. A tömeges ...

  Eredeti ár: 3200 Ft Kedvezményes ár: 2560 Ft Megtakarítás: 20%
 • 1945 a világtörténelemben

  A kötet sajnos már nem kapható.   1945: szembesülés azzal, hogy az ember milyen embertelenségre képes - a fasizmus teljes lelepleződésének az éve. 1945: a nagy közös sikerélmény, a fenevad legyőzése. 1945: a jó győzelme a rossz felett, igazi katarzis, a rettenet tapasztalata, a ...

  3200 Ft
  Elfogyott
 • A “világváros” Budapest – két századfordulón

  A kötet a 19–20. századi és a 20–21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és tá ...

  Eredeti ár: 3900 Ft Kedvezményes ár: 1000 Ft Megtakarítás: 74%
 • Krausz Tamás

  A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   Milyen változásokon ment át az elmúlt másfél évszázadban a nagyhatalmi politika, és miféle új vonásokat fedezhetünk fel az érdekszférákért, a kelet-európai régió újrafelosztásáért folytatott küzdelmekben? Hogyan illeszkedik ...

  900 Ft
  Elfogyott
 • Rév Ilona

  A Bauhaustól az üvegpiramisig

  E munkában korunk építészetének útvesztőjében szeretnénk némi tájékozódást nyújtani, térben és időben igazodva Breuer Marcel pályájához. Ez a pálya 1260-ban indult Weimarban és Amerikában ért véget 1981-ben bekövetkezett halálával. Hatása tanítványai munkásságába ...

  Eredeti ár: 1850 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 72%
 • Pál István, Szabó Csaba

  A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990

  Pál István, az ELTE tanára, e könyvében levéltári kutatásai alapján a budapesti közlekedés fejlesztésének történetét írta meg az 1956 utáni időszakban, tanítványa, Szabó Csaba közreműködésével. A folyamatban – kivéve a legfiatalabbakat – a fővárosiak valami módon m ...

  Eredeti ár: 2900 Ft Kedvezményes ár: 1000 Ft Megtakarítás: 65%
 • Juhász József

  A délszláv háborúk

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   Az 1991 utáni délszláv háborúk az európai történelem 1945 óta legvéresebb – talán ma is csupán szünetelő – eseményei voltak, s méltán állnak mind a szakmai, mind a közérdeklődés előterében. Nem véletlen, hogy a jugos ...

  990 Ft
  Elfogyott
 • Heino Nyyssönen

  A demokrácia lebontása Magyarországon

    Az Európai Unió tagjai között Magyarország az egyetlen, amely csak részben szabad ország, derül ki a Freedom House 2019 februárjában megjelent értékeléséből. Hogyan jutott Magyarország idáig, hogyan lett az Unió „éltanulójából” legnagyobb kritikusává? A könyv ...

  Eredeti ár: 3200 Ft Kedvezményes ár: 2560 Ft Megtakarítás: 20%
 • Johancsik János

  A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

  A franciaországi pártok működését elemző munka a történeti előzmények taglalásával indítja gondolatmenetét. Bemutatja, hogyan jöttek létre a századfordulóra a különböző politikai irányzatokból ideológiával, programmal, szervezeti felépítéssel rendelkező pártok, és mi ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%
 • Gáll Ernő

  A felelősség új határai

  \"A felelősség dicséretét is kifejező lépések a XXI. század etikai előkészítéséhez tartoznak. Ami a jövőbe mutató felelősségteljes cselekvést illeti, ez elképzelhetetlen az előretekintő mérlegelés, bizonyos garanciák kiépítése, az érdekeltekkel való előzetes egyezteté ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%