Forráskiadványok

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 30 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • “Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember…”

    A kötet sajnos már nem kapható.   A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár gyűjteményéből származó válogatás - eltérően a korábban született 1956-os dokumentumközlésektől - azokat az 1956 októbere és 1957 márciusa között keletkezett röpirat- és aprónyomtat ...

  2800 Ft
  Elfogyott
 • Feitl István

  15 év

  A kötet áttekinti a Magyar Szocialista Párt tizenöt éves történelmét, amelyet egy részletes kronológiával egészít ki. ...

  Eredeti ár: 1800 Ft Kedvezményes ár: 1440 Ft Megtakarítás: 20%
 • Balogh Sándor

  A magyar állam és a nemzetiségek

      A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.     A nemzetiségi kérdés nem elhanyagolt kutatási területe a magyar tudománynak, de történeti szakirodalma ritkul a jelen felé haladva, s az utolsó fél évszázadról egyenesen szegényes. Jelen kötet az első, amely másfél évsz ...

  4800 Ft
  Elfogyott
 • A Magyar Dolgozók Pártja határozatai 1948-1956

  Az elmúlt évtizedekben rendre-másra napvilágot láttak az 1944-1948 és az 1956-1989 közötti években hozott párthatározatokból válogatást közlő forráskiadványok. Jelen kötet feladata e sorozatot kronológiai értelemben teljessé tenni. A kiadvány forrásbázisa az MDP országos v ...

  500 Ft
 • 800 Ft
 • A magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947

  Magyarország 1945 és 1947 között háborús vesztesként és megszállt országként a szövetséges nagyhatalmak, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia katonai ellenőrzése alatt állt. Az 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezményben nemcsak katonai, de jogi, belpolitikai ...

  2800 Ft
  Elfogyott
 • Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány

  A pokol tornácán

  Imre Gábor írása egy képzőművész szépirodalmi igényű naplója, amelyben megrázó erejű kép rajzolódik ki az első világháború olasz frontjáról, s itt a magyarok számára fogalommá vált Doberdóról. A naplóíró alakulatát, a császári és királyi újvidéki 6. gyalogezred ...

  Eredeti ár: 3200 Ft Kedvezményes ár: 2560 Ft Megtakarítás: 20%
 • A PTI Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma

  A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os irat- és röpiratgyűjteményeinek közös kiadványban történő megjelentetését egyrészt a tartalmi összefüggések, másrészt kialakulásuk hasonló körülményei indokolják. A két segédlet együttes bemutatása nemcsak a poli ...

  500 Ft
 • A PTI levéltárának fond- és állagjegyzéke

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár jogelődje 1948-ban jött létre. 1955-ig a Magyar Dolgozók Pártja Munkásmozgalmi Intézete, 1957-től a Magyar Szocialista Munkáspárt Párttörténeti Intézete, 1989-1998 között a Magy ...

  300 Ft
  Elfogyott
 • A snagovi foglyok

      A forráskiadvány az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz. A Román Információs Hivatal Archívumából a Magyar Országos Levéltárba került iratok főleg a csoport snagovi politikai t ...

  Eredeti ár: 3400 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 85%
 • A szakadék szélén…

  A kötet sajnos már nem kapható.    1943–44-ben, Kállay Miklós miniszterelnöksége idején a Zimmer Ferenc vezette Magyar Távirati Iroda 14 szigorúan bizalmas, mégis diszkrét kiszivárogtatásra szánt tájékoztatót küldött külföldi tudósítóinak. A tájékoztatókat minden v ...

  2400 Ft
  Elfogyott
 • Horváth Julianna, Szabó Éva, Zalai Katalin

  Az MKP iratainak repertóriuma 1944-1948

  A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 274. fondja a Magyar Kommunista Párt választott vezető testületeinek és központi apparátusának 1944-48 között keletkezett iratait tartalmazza. Az iratanyag a Magyar Dolgozók pártja létrejöttével annak irattárába került, ott selejt ...

  Eredeti ár: 950 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 47%
 • Feitl István

  Az MSZMP KB titkárságának jegyzőkönyvei 1957. július 1.- december 31.

  Az MSZMP KB Titkárságának üléseiről készült jegyzőkönyvek révén bepillantást nyerhetünk egy kiemelt jelentőségű időszak pártirányításának \"hétköznapjaiba\", a pártgépezet működésének mélyrétegeibe. A Titkárság ülésein az elvi állásfoglalások helyett a gyakorl ...

  500 Ft
 • Böhm Vilmos válogatott politikai levelei 1914-1949

  A századfordulóra a szocializmus az európai kultúrkör legjelentősebb politikai, társadalmi tényezőjévé vált. A fellendülő, hatalmas morális erőt képviselő mozgalom tucatjával termelte ki a munkásság soraiból a vezető egyéniségeket.A munkásvezetők e nagy generációjából ...

  500 Ft
 • Hajdu Tibor, Litván György

  Károlyi Mihály levelezése IV. 1930-1944

  A kötet kedvezményesen megvásárolható a Napvilág Kiadó szerkesztőségében és webáruházában. Máshol nem kapható. Az 1930–1944 közötti levelek mind Károlyi politikai tevékenységének, mind magánéletének több fontos szakaszát is felölelik. Míg az 1930–1932 évek az aktí ...

  Eredeti ár: 6900 Ft Kedvezményes ár: 3450 Ft Megtakarítás: 50%