Történettudomány

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 169 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Eörsi László

  “Megbombáztuk Kaposvárt”

  Eörsi László tanulmánya két részből áll. Az első rész a kaposvári színház küzdelméről szól a kádári–aczéli kultúrpolitika idején. A Kádár-rendszer idején a kaposvári Csiky Gergely Színház bizonyult a legnagyobb hatású magyar színháznak fiatal rendezők (Zsámbék ...

  Eredeti ár: 2900 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 82%
 • Konok Péter

  “…a kommunizmus gyermekbetegsége”?

  Heves viták a Kommunista Internacionáléban… milliós vadsztrájkok az Egyesült Államokban… modern Robin Hoodok Németországban – a 20. század első felében. Barikádok Párizs utcáin… anarchista zavargások Londonban… több százezres demonstrációk a globalizáció és a hábor ...

  1900 Ft
  Elfogyott
 • 1916 – A fordulat éve?

  A 20. század első évtizedei legalább annyira szóltak az útkeresésről és ezzel magának a liberalizmusnak az átalakulásáról, mint a boldog békeidők nyugalmáról. Az első világháború részben felgyorsította mindezt, de a modernitás Janus-arca is hamar megmutatkozott. A tömeges ...

  Eredeti ár: 3200 Ft Kedvezményes ár: 2560 Ft Megtakarítás: 20%
 • 1945 a világtörténelemben

  A kötet sajnos már nem kapható.   1945: szembesülés azzal, hogy az ember milyen embertelenségre képes - a fasizmus teljes lelepleződésének az éve. 1945: a nagy közös sikerélmény, a fenevad legyőzése. 1945: a jó győzelme a rossz felett, igazi katarzis, a rettenet tapasztalata, a ...

  3200 Ft
  Elfogyott
 • A “világváros” Budapest – két századfordulón

  A kötet a 19–20. századi és a 20–21. századi századfordulók Budapestjét hasonlítja össze. Mivel Budapest mindkét századfordulón az ország kiemelkedő politikai-államszervező, gazdasági és innovációs központja, az összehasonlító elemzés az egész magyar gazdaságra és tá ...

  Eredeti ár: 3900 Ft Kedvezményes ár: 1000 Ft Megtakarítás: 74%
 • Krausz Tamás

  A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   Milyen változásokon ment át az elmúlt másfél évszázadban a nagyhatalmi politika, és miféle új vonásokat fedezhetünk fel az érdekszférákért, a kelet-európai régió újrafelosztásáért folytatott küzdelmekben? Hogyan illeszkedik ...

  900 Ft
  Elfogyott
 • Pál István, Szabó Csaba

  A budapesti közlekedés fejlesztése a politika napirendjén 1957–1990

  Pál István, az ELTE tanára, e könyvében levéltári kutatásai alapján a budapesti közlekedés fejlesztésének történetét írta meg az 1956 utáni időszakban, tanítványa, Szabó Csaba közreműködésével. A folyamatban – kivéve a legfiatalabbakat – a fővárosiak valami módon m ...

  Eredeti ár: 2900 Ft Kedvezményes ár: 1000 Ft Megtakarítás: 65%
 • Juhász József

  A délszláv háborúk

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   Az 1991 utáni délszláv háborúk az európai történelem 1945 óta legvéresebb – talán ma is csupán szünetelő – eseményei voltak, s méltán állnak mind a szakmai, mind a közérdeklődés előterében. Nem véletlen, hogy a jugos ...

  990 Ft
  Elfogyott
 • Johancsik János

  A demokratikus pártrendszer Franciaországban a 20. században

  A franciaországi pártok működését elemző munka a történeti előzmények taglalásával indítja gondolatmenetét. Bemutatja, hogyan jöttek létre a századfordulóra a különböző politikai irányzatokból ideológiával, programmal, szervezeti felépítéssel rendelkező pártok, és mi ...

  Eredeti ár: 1500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 66%
 • Harsányi László

  A fényből a sötétbe

    Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület (OMIKE), a magyar zsidóság 20. századi történetének egyik fontos szereplője volt. A század első felében a zsidó-magyar kultúra terjesztésében vállalt szerepet, majd részt vett az első világháború alatti hadigond ...

  Eredeti ár: 3900 Ft Kedvezményes ár: 3120 Ft Megtakarítás: 20%
 • A főváros élén

  1873-ban Pest Buda és Óbuda egyesítésével jött létre Magyarország fővárosa, Budapest. A főváros önkormányzatot kapott, aminek mai szemmel szokatlan módon, két vezetője volt. A kormány emberét főpolgármesternek, a választókét polgármesternek hívták. Különös kettősség, ...

  Eredeti ár: 3500 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 85%
 • Gabriel Kolko

  A háborúk természetrajza a legújabb kori történelemben

  A kötet sajnos már nem kapható.   Gabriel Kolko – a torontói York University professzora, a huszadik századi amerikai külpolitika neves kutatója – legújabb könyvében olyan kérdésekre keresi a választ, amelyek nemcsak az Amerikai Egyesült Államokat, hanem az egész világot fogl ...

  1500 Ft
  Elfogyott
 • Palasik Mária

  A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944-1949

    A kötet kiadónkban sajnos nem kapható.   Kísérlet és kudarc gyakran együtt járó fogalmak - különösen a magyar történelemben. Palasik Mária monográfiája azt vizsgálja, hogy hogyan sáfárkodtak a korabeli - hazai és nemzetközi - politikai erők az 1945-ben reánk köszönt ...

  1500 Ft
  Elfogyott
 • Sipos András

  A jövő Budapestje 1930-1960

  A kötet sajnos már nem kapható.A könyv városfejlesztési koncepciókon és rendezési terveken keresztül mutatja be, hogyan gondolkodtak a vizsgált korszak tervezői Budapestről. Hogyan próbáltak terveikkel alkalmazkodni az éles történelmi fordulatok következményeihez, a politikai k ...

  3600 Ft
  Elfogyott
 • A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19-20. században

  A történeti Magyarország, illetve a Kárpát-medence évszázadok óta népek és nemzetiségek hol békés, hol konfliktusos együttélésének tere. Trianon óta, amikor a korábbi mikro- és makroregionális kísérletek helyett az államközpontú nemzetépítési kísérletek diadalmaskodtak ...

  Eredeti ár: 3100 Ft Kedvezményes ár: 2480 Ft Megtakarítás: 20%