Húsz év után

Szerző:

Showing all 15 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Laki László

  A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás”

  A rendszerváltás után kialakult-kialakított kapitalizmus legitimációs válsággal küzd. A máig kiépült magyar újkapitalizmus ugyanis az eddigi gazdasági, foglalkoztatási, mobilitási, demokratikus, jövedelmi és fogyasztási teljesítményével nem képes igazolni a rendszerváltás si ...

  2600 Ft
  Elfogyott
 • Hunyady György

  A társadalmi közérzet hullámverése

  Az esszé az elmúlt 20-25 évben végzett szociálpszichológiai vizsgálatok tényanyagára is reflektál, a „társadalmi közérzet” fogalmát, megnyilatkozásait, változásait állítva a fókuszba. A rendszerváltás a szociálpszichológia művelésének különösen hálás vadászterül ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Galló Béla

  Az újkapitalizmus régi világa

      A biztonság immár nem csak statikus, a politikai-gazdasági territóriumhoz kötődő védelmi képességet jelent, hanem egy olyan, gyakorlatilag mindenre kiterjedő dinamikus tényező, amely abszolút értelmében nem is teremthető meg. A globalizáció folyamata megrendítet ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Héthy Lajos

  Civil beszéd vagy „párt-beszéd”?

  A 20 év után sorozat legújabb (harmadik) kötete az országos érdekegyeztetés rendszerváltás óta eltelt húsz évét, illetve jelenét és jövőjét elemzi. Az időszak – ha a taxisblokád révén közismertté vált Országos Érdekegyeztető Tanácsot nézzük – akár sikertörténetk ...

  Eredeti ár: 2600 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 80%
 • Ripp Zoltán

  Eltékozolt esélyek?

  Az elmúlt húsz év közéleti vitái meg-megújulóan a rendszerváltás értelmezése és értékelése körül forognak. A különféle pártállású közszereplők az új rendszer kiépülése során megjelent gondokat rendre arra vezették/vezetik vissza, hogy valakik megakadályozták a pozi ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Andor László

  Eltévedt éllovas

  E kötet tekinthető tézisek gyűjteményének is az 1989-ben kezdődött rendszerváltás folyamatáról. A szerző abból indul ki, hogy az átmenet értékelésénél nagyon is számít a gazdasági dimenzió, hiszen a társadalomnak komoly anyagi elvárásai voltak a változások kezdetén. Az ...

  Eredeti ár: 2600 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 80%
 • Pitti Zoltán

  Gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások

    A kötet a nyolcvanas évtized végén „felpörgő” rendszerváltási folyamatra koncentrál, s megkísérli összegezni az 1989–2009 közötti változások gazdasági jellemzőit, illetve társadalmi hatásait. A szerző megkísérli végiggondolni, hogy miben teljesültek, illetve m ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Balázs Péter

  Magyarország és Európa

  A kötet sajnos már nem kapható.   Az európai integráció valamennyi korábbi kísérletnél eredményesebbnek ígérkezett a modernizációs megkésettség pótlására, mind a szükséges többletforrások mozgósítása, mind az eredmények gyors elérése tekintetében. Pozitív nor ...

  2600 Ft
  Elfogyott
 • Sipos Balázs

  Média és demokrácia Magyarországon

  A politikai média Magyarországon az elmúlt körülbelül húsz évben több változáson és válságon ment keresztül: a politikai intézmények és a gazdasági rendszer megváltoztatása óta többször alakult át a médiarendszer. Kis túlzással mondhatni: öt médiarendszer-változás zaj ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Wéber Attila

  Metamorfózisok

  A kötet a magyar jobboldal elmúlt két évtizedének történetét öleli fel. Az elemzés mindenekelőtt a nemzeti-, keresztény-, jobbközép pártok egymás közötti viszonyának összefüggéseire irányul; ennek keretében a rendszerváltás utáni magyar jobboldal fejlődésének legfőbb v ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Egry Gábor

  Otthonosság és idegenség

      Ma a magyarságon belül sokféle egyéni és közösségi azonosságtudat ragadható meg, ezek ráadásul maguk is egy-egy adott helyzettől függően válnak fontossá vagy lesznek lényegtelenné. A kötet a nacionalizmus, identitás- és emlékezetpolitika problémahalmazának ...

  Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft E-book ár: 1300 Ft
  Kiürítés
 • Krémer Ferenc

  Rossz döntések kora

  A kötet politikusok és a rendőrök viszonyát tárgyalja, hisz a rendészetpolitika nem más, mint a politikusok, a rendőrök és a polgárok helyes(nek vélt) viszonyának politikai és szakmai cselekvéssé, jogszabályokká és intézményekké formálása. Bizonyos értelemben mindkét csopo ...

  Eredeti ár: 2600 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 80%
 • Ferge Zsuzsa

  Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek

    A kötet nyomtatott formában sajnos már nem kapható.   A magyar gazdaság jelenleg sikertelenebb, mint a kelet-európai gazdaságok többsége. A magyar politika talán nem silányabb, mint másutt, de a politikai kultúra szinte az egész blokkban szánalmas, az előzményektől függetle ...

  E-book ár: 1300 Ft
  Kiürítés
 • Lakner Zoltán

  Utak és útvesztők

  A rendszerváltozást követő húsz év története nem beszélhető el a magyar baloldal teljesítményének értékelése nélkül. E könyv oldalain nem párttörténet olvasható, a főszereplő mégis az MSZP, amely az egyedüli sikeres baloldali erő 1990 óta Magyarországon. A baloldaliság ...

  Eredeti ár: 2600 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 80%
 • Fleck Zoltán

  Változások és változatlanságok

    A rendszerváltás óta eltelt két évtized történetének megértése és az eredmények számbavétele elképzelhetetlen a jogrendszer változásainak elemzése nélkül, hiszen a magyarországi tárgyalásos, békés rendszerváltás éppen arra irányult, hogy a diktatúra lebontása j ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés