Társadalomelméleti Műhely

Szerző:

Szerkesztő:

Showing all 9 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Antal Attila

  A populista demokrácia természete

  Manapság az az általános vélekedés, hogy a populizmus valamilyen ragályos betegség, Ez a könyv ugyanakkor abból indul ki, hogy elkerülhetetlennek látszik a demokrácia populista fordulata. Azt a kérdést boncolgatja, hogy milyen is lesz ez a populista demokrácia: realista vagy valamilye ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Takács Erzsébet

  A szolidaritás alakváltozásai

          „Magunkat is meg kell győznünk, hogy legyünk bátrak, együttműködők.” (Egy segítő szervezet aktivista önkéntese)     A könyv megírását az a felismerés ösztönözte, hogy a minden körülmények között pozitív érte ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Bagi Zsolt

  Az esztétikai hatalom elmélete

  Nincs hathatós emancipatorikus politikai cselekvés kulturális emancipáció nélkül – ez a könyv központi állítása. A kulturális emancipáció egy újbarokk korban azonban nem jelentheti a modernitás műveltségének és művelődésének visszavárását. Milyen lehetőségek maradnak? ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Scheiring Gábor

  Egy demokrácia halála

    A demokrácia világszerte válságban van. 30 évvel a rendszerváltás után a méltányos politikai verseny feltételei drámaian beszűkültek Magyarországon is. Hogyan jutottunk ide? Vannak, akik szerint a jobbágymentalitás, a turáni átok vagy a gonosz és ostoba politikusok tehe ...

  2400 Ft
  Elfogyott
 • Kiss Viktor

  Ideológia, kritika, poszt-marxizmus: a baloldal új korszaka felé

  A posztmarxizmus mint elméleti irányzat a hatvanas évek végén alakult ki, képviselői egyszerre kívántak túllépni az osztályharc és a történelmi materializmus horizontján és eközben hűek maradni Marx örökségéhez. Úgy érzékelték, hogy a kapitalizmus gyökeres átalakulása n ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák

  A Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének tanulmánykötete Karl Marx születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg 2018 őszén.     KÖNYVBEMUTATÓ: A kötetet SZELÉNYI IVÁN és a szerkesztők, ANTAL ATTILA, FÖLDES GYÖRGY és KISS ...

  Eredeti ár: 3900 Ft Kedvezményes ár: 3120 Ft Megtakarítás: 20%
 • Sebők Miklós

  Paradigmák fogságában

      Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág Kiadó közös kiadása.   A kötet egy átfogó politikai gazdaságtani elemzést nyújt a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi kapitalizmusról. Legfontosabb gondolata szerint a magyar társadalmi-gaz ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Fáber Ágoston

  Pierre Bourdieu: elmélet és politika

  Pierre Bourdieu a 20. századi szociológia egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb alakja, hatása 2002-ben bekövetkezett halála után is jelentős, azonban nézetei és eredményei a szociológusokat mind a mai napig nagymértékben megosztják. A könyv a francia sajtóban és tudományos vil ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Vastagh Zoltán

  Társadalmi struktúra és állami redisztribúció

  Ahogy a cím is egyértelműen utal rá, ez a könyv egy régi téma, az „osztályviszonyok” értelmezése körül forog. Közelebbről az a kérdés áll középpontjában, hogy milyen és mekkora szerepük van az államoknak a mai globális tőkés piacgazdaság keretei között országuk tár ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%