E-book

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 42 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Sebály Bernadett, Vojtonovszki Bálint

  A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma?

    A kötet nyomtatott formában sajnos már nem kapható.   Társadalmunk intézményei csak a polgárok és azok csoportjainak aktív részvételére és cselekvésére építve tudnak igazán mindannyiunkért, a KÖZ javára működni. Megfordítva ezt, az állampolgárok köz ...

  E-book ár: 1450 Ft
  Kiürítés
 • Szigeti Péter, Takács Péter

  A jogállamiság jogelmélete

      A kötet nyomtatott formában sajnos már nem kapható.   A monográfia szellemileg és szaktudományosán egyaránt vonzó jogelméleti és jogfilozófiai problémákhoz és megoldásaikhoz vezeti el olvasóit. A szerzők saját jogfelfogásuk bemutatása mellett szé ...

  E-book ár: 1100 Ft
  Kiürítés
 • A kutatás felszabadító ereje

      Szöveggyűjtemény a Közélet Iskolája és a Napvilág Kiadó közös gondozásában   Mi az a részvételi akciókutatás? Miben tér el a hagyományos egyetemi kutatásoktól? Lehetséges-e lebontani a kutató és kutatott közötti hierarchiát, és ha igen, menn ...

  E-book ár: 1600 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3200 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 2560 Ft
  Kiürítés
 • Nagy József

  A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei 1945-1956

      A kötet két – egymással összefüggő – szempontból vizsgálja a magyar agrártörténetet 1945 és 1956 között: ezek az állami beavatkozás, állami irányítás és a hagyományos paraszti társadalom bomlása. Rávilágít arra, hogy azok a jogi, gazdasági, politikai ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 2080 Ft
  Kiürítés
 • Mitrovits Miklós

  A remény hónapjai…

    1980 nyarán Lengyelországra figyelt a világ. A munkások, az értelmiségiek, a parasztok és a diákok összefogva, együtt léptek fel az államszocialista rendszer egyeduralkodó pártjával szemben és létrehozták a Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezetet. Hamarosa ...

  E-book ár: 1800 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Varsányi Erika

  A Szociáldemokrata Párt várospolitikája Budapesten a két világháború között

  Magyarország 20. századi történetéről - különösen a két világháború közötti időszakáról - nem lehet reális képet alkotni a szociáldemokrácia történetének objektív, alapos és árnyalt ismerete nélkül, miként a budapesti várospolitikáról sem az annak formálásában, a ...

  E-book ár: 1600 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3200 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Umbrai Laura

  A szociális kislakásépítés története Budapesten, 1870-1948

    A kötet nyomtatott formában sajnos már nem kapható.   „Azt mondták, hogy a házbéruzsorának nincs határa. Hogy lakni kell… a háziurak azt csinálhatják a szegény emberrel, amit akarnak… Csakhogy most egy kis meglepetés érte úgy az uzsorásokat, mint azokat, aki ...

  E-book ár: 1450 Ft
  Kiürítés
 • Hunyady György

  A társadalmi közérzet hullámverése

  Az esszé az elmúlt 20-25 évben végzett szociálpszichológiai vizsgálatok tényanyagára is reflektál, a „társadalmi közérzet” fogalmát, megnyilatkozásait, változásait állítva a fókuszba. A rendszerváltás a szociálpszichológia művelésének különösen hálás vadászterül ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Szanyi Miklós

  A versenyképesség javítása együttműködéssel

  Mi is tulajdonképpen a klaszter? Az Európai Klaszter Memorandum című dokumentum meghatározása szerint: „A klaszter szakosodott vállalatok és intézmények regionális koncentrációja, amelyben sokrétű kapcsolatok és tovaterjedő (spill-over) hatások érvényesülnek…” az innováci ...

  E-book ár: 1600 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3200 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Dósa Mariann, Udvarhelyi Éva Tessza

  Anya kiáll és beszél

  Az itt szereplő aktivisták életének és munkájának egytől egyig az elhivatottság, a teherbírás, az önkritika, az együttérzés, a szolidaritás és egy jobb világba vetett hit az alapjai. Mindannyian tudatos érdekvédők: tudják, hogy miért küzdenek, és azt is, hogy ezt hogyan szer ...

  E-book ár: 1400 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2800 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 1400 Ft
  Kiürítés
 • Egry Gábor

  Az erdélyiség „színeváltozása”

      Erdély, a „magyarabb magyarok” földje, évszázadokig a „nemzeti állam” őrzője, a „magyarság védőbástyája”, a nemzeti mítoszok tündérkertje. Amikor a második bécsi döntést követően északi része újra magyar szuverenitás alá került, elképzelhetet ...

  E-book ár: 950 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 1900 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Galló Béla

  Az újkapitalizmus régi világa

      A biztonság immár nem csak statikus, a politikai-gazdasági territóriumhoz kötődő védelmi képességet jelent, hanem egy olyan, gyakorlatilag mindenre kiterjedő dinamikus tényező, amely abszolút értelmében nem is teremthető meg. A globalizáció folyamata megrendítet ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Gyáni Gábor

  Budapest – Túl jón és rosszon

  A termék nyomtatott formában elfogyott!   Melyek Budapest nagyvárossá fejlődésének legfontosabb korszakai? Hogyan változott. a fogyasztási kultúra? Milyen reprezentatív szerepet töltött be, és ez hogyan jelent meg a korabeli festményeken és fotókon? A kötet élvezetes st ...

  E-book ár: 1300 Ft
  Kiürítés
 • Csizmadia Zoltán

  Együttműködés és újítóképesség

  Együttműködés és újítóképesség, két nehezen körülhatárolható, azonban egyre népszerűbbé váló, egyre többet alkalmazott társadalomelméleti és fejlesztési alapkategória. Ráadásul napjaink társadalmi-gazdasági folyamataiban a kooperáció és az innováció viszonya, kölc ...

  E-book ár: 2550 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3100 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Ripp Zoltán

  Eltékozolt esélyek?

  Az elmúlt húsz év közéleti vitái meg-megújulóan a rendszerváltás értelmezése és értékelése körül forognak. A különféle pártállású közszereplők az új rendszer kiépülése során megjelent gondokat rendre arra vezették/vezetik vissza, hogy valakik megakadályozták a pozi ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés