Szociológia

Szerző:

Szerkesztő:

Showing 1–15 of 64 results

Kép
Cím
Ár (Ft)
Vásárlás
 • Pierre Bourdieu

  A gyakorlat elméletének vázlata & Három kabil etnológiai tanulmány

  Bourdieu ifjúkori klasszikusa – az algériai háború idején Kabíliában végzett kutatásait összegző –, A gyakorlat elméletének vázlata és a három kabil tanulmány először 1972-ben látott napvilágot. „Filozófusnak gondoltam magam: hosszú idő után vallottam csak be, hogy etn ...

  3400 Ft
  Elfogyott
 • Pierre Bourdieu

  A gyakorlati észjárás

  A kötet sajnos már nem kapható.   \"Talán az a körülmény, hogy arra vállalkoztam: modelljeim egyetemes érvényét - melyeket Franciaország különös példája alapján alkottam meg - külföldi közönség előtt bizonyítsam, tette lehetővé számomra, hogy előadásaim során eljuss ...

  1700 Ft
  Elfogyott
 • Sebály Bernadett, Vojtonovszki Bálint

  A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma?

    A kötet nyomtatott formában sajnos már nem kapható.   Társadalmunk intézményei csak a polgárok és azok csoportjainak aktív részvételére és cselekvésére építve tudnak igazán mindannyiunkért, a KÖZ javára működni. Megfordítva ezt, az állampolgárok köz ...

  E-book ár: 1450 Ft
  Kiürítés
 • Ladányi János, Szelényi Iván

  A kirekesztettség változó formái

  A kötet sajnos már nem kapható.   A kirekesztés alakváltozásait történeti és nemzetközi összehasonlításban tárgyaló mű első, történeti - szociológiai részében a szerzők kísérletet tesznek a szakirodalomban általánosan használt és sokat vitatott underclass fogalom tisz ...

  3200 Ft
  Elfogyott
 • Huszár Ákos

  A kritikai elmélet rekonstrukciója

  A kritikai elmélet mindig sajátos helyet foglalt el a társadalomtudományi diszciplínák között. Kiinduló kérdései, illetve kutatási gyakorlata nehezen illeszthető be a hagyományos tudományos szakágak közé. Egyfelől a filozófiai diszciplínához kapcsolódva az a törekvése, hogy ...

  Eredeti ár: 2100 Ft Kedvezményes ár: 500 Ft Megtakarítás: 76%
 • Boglár Lajos

  A kultúra arcai

    A kötet sajnos már nem kapható.         Számos tudományág kutatja az emberi társadalmakat és kultúrákat - de mivel járul hozzá a kulturális antropológia ehhez a vizsgálathoz? A kulturális antropológia specifikus módszere a résztvevő megfigyelés: ennek az a lényege, ...

  920 Ft
  Elfogyott
 • A kutatás felszabadító ereje

      Szöveggyűjtemény a Közélet Iskolája és a Napvilág Kiadó közös gondozásában   Mi az a részvételi akciókutatás? Miben tér el a hagyományos egyetemi kutatásoktól? Lehetséges-e lebontani a kutató és kutatott közötti hierarchiát, és ha igen, menn ...

  E-book ár: 1600 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 3200 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 2560 Ft
  Kiürítés
 • Ernest Gellner

  A nemzetek és a nacionalizmus

  „Gellner minden eddiginél jobb magyarázatot ad arra, hogy napjainkban miért a nacionalizmus a politikai legitimáció legfontosabb alapja… tömör és erőteljes mű… nagy intellektuális energia és bámulatos tudás terméke.” Times Literary Supplement Ernest Gellner könyve az egyik le ...

  2700 Ft
  Elfogyott
 • Fricz Tamás

  A népi-urbánus vita tegnap és ma

  Fricz Tamás ebben a monografikus igényű esszéjében erre vállalkozik, hogy a magyar kultúr- és politikatörténetben évtizedek óta jelenlevő népi-urbánus ellentét szerepét vizsgálja és értelmezze a mai politikai életben. Az élvezetes stílusban megírt munka élesen vet fel olyan ...

  480 Ft
  Elfogyott
 • A nő és a politikum

  A kötet sajnos már nem kapható.    A 18. századi társadalmi felvilágosodás napjainkban reneszánszát éli: akkor a polgárok, ma a nők feszegetik a kerek világ abroncsait, helyet követelve maguknak a sorsunkat irányító hatalomban. Kötetünk szerzői ezt a folyamatot próbálják ...

  3400 Ft
  Elfogyott
 • Krémer Ferenc

  A rendőri hatalom természete

    A szerző részletesen tárgyalja kiszámíthatatlan, szabályozandó világunkban a rendőrség társadalmi szerepét és modelljeit: a bűnözés elleni háborút, a rendfenntartást és a közösségi-szolgáltatást. Empirikus vizsgálatok alapján kimerítően elemzi a rendőri szubku ...

  1600 Ft
  Elfogyott
 • Norbert Elias

  A szociológia lényege

  A kötet sajnos már nem kapható.   Alapjaiban tér el a szerző álláspontja a szociológiai társadalomértelmezések megszokott szemléletétől. Az embert, intézményeit, a társadalmat mint egymás mellett, egymástól lényegileg független tényezőket vizsgálta eddig a tudomány, val ...

  2000 Ft
  Elfogyott
 • Takács Erzsébet

  A szolidaritás alakváltozásai

          „Magunkat is meg kell győznünk, hogy legyünk bátrak, együttműködők.” (Egy segítő szervezet aktivista önkéntese)     A könyv megírását az a felismerés ösztönözte, hogy a minden körülmények között pozitív érte ...

  Eredeti ár: 2400 Ft Kedvezményes ár: 1920 Ft Megtakarítás: 20%
 • Hunyady György

  A társadalmi közérzet hullámverése

  Az esszé az elmúlt 20-25 évben végzett szociálpszichológiai vizsgálatok tényanyagára is reflektál, a „társadalmi közérzet” fogalmát, megnyilatkozásait, változásait állítva a fókuszba. A rendszerváltás a szociálpszichológia művelésének különösen hálás vadászterül ...

  E-book ár: 1300 Ft Nyomtatott Eredeti ár: 2600 Ft Nyomtatott Kedvezményes ár: 500 Ft
  Kiürítés
 • Immanuel Wallerstein

  A társadalomtudományok jövőjéért: nyitás és újjászervezés

  A társadalomtudomány helyzetével, a tudományágak viszonyával, a természet- és humán tudományok kapcsolatával foglalkozó lisszaboni Calouste Gulbenkian Alapítvány 1993-ban hívta életre azt a bizottságot, melynek feladata javaslatok kidolgozása volt a társadalomtudományok számára ...

  1100 Ft